0834.73.6688

Top sản phẩm bán chạy nhất

Giấy in ảnh - giấy ép

 
 • GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CAO CẤP A4 1 TỆP 100 TỜ

  Giá bán:   75.000 VNĐ

  Giấy in chuyển nhiệt cao cấp 

  Tiêu chuẩn thường : 21 x 30

  Tiêu chuẩn vàng : 21 x 32

  GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CAO CẤP A4 1 TỆP 100 TỜ

  75.000 VNĐ

  2416 Đặt mua sản phẩm

 • GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CAO CẤP A3 1 TỆP 100 TỜ

  Giá bán:   140.000 VNĐ

  Giấy in chuyển nhiệt cao cấp 

  Tiêu chuẩn thường : 30 x 42

  Tiêu chuẩn vàng : 32 x 46

  GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CAO CẤP A3 1 TỆP 100 TỜ

  140.000 VNĐ

  3381 Đặt mua sản phẩm

 • Giấy in thẻ nhựa PVC cao cấp

  Giá thị trường: 580.000 VNĐ
  Giá bán:   550.000 VNĐ

  -5%

  Giấy in thẻ nhựa PVC cao cấp

  580.000 VNĐ 550.000 VNĐ

  3133 Đặt mua sản phẩm

 • GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CAO SU A4 15.000Đ/TỜ

  Giá thị trường: 17.000 VNĐ
  Giá bán:   15.000 VNĐ

  -11%

  GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CAO SU A4 15.000Đ/TỜ

  17.000 VNĐ 15.000 VNĐ

  2570 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh Nhật bản cao cấp Khổ 13x18cm 230g 50 sheets

  Giá thị trường: 70.000 VNĐ
  Giá bán:   65.000 VNĐ

  Mua 20 tập Tặng ngay 01 tập 13x18

  Mua 50 tập Tặng ngay 05 tập 13x18

  -7%

  giấy in ảnh Nhật bản cao cấp Khổ 13x18cm 230g 50 sheets

  70.000 VNĐ 65.000 VNĐ

  2886 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh Nhật bản cao cấp A4 230g 20 sheets

  Giá thị trường: 70.000 VNĐ
  Giá bán:   65.000 VNĐ

  Mua 20 tập Tặng ngay 01 tập A4

  Mua 50 tập Tặng ngay 05 tập A4

  -7%

  giấy in ảnh Nhật bản cao cấp A4 230g 20 sheets

  70.000 VNĐ 65.000 VNĐ

  3174 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 160g - 50 tờ

  Giá thị trường: 55.000 VNĐ
  Giá bán:   50.000 VNĐ

  Giá trên là giá bán lẻ

  - Giá thường: 48.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

  - Giá có thẻ ưu đãi: 44.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

  -9%

  giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 160g - 50 tờ

  55.000 VNĐ 50.000 VNĐ

  2845 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 260g - 50 tờ

  Giá thị trường: 65.000 VNĐ
  Giá bán:   60.000 VNĐ

  Giá trên là giá bán lẻ

  - Giá thường: 54.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

  - Giá có thẻ ưu đãi: 51.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

  -7%

  giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 260g - 50 tờ

  65.000 VNĐ 60.000 VNĐ

  2893 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 140g - 50 tờ

  Giá thị trường: 55.000 VNĐ
  Giá bán:   50.000 VNĐ

  -9%

  giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 140g - 50 tờ

  55.000 VNĐ 50.000 VNĐ

  2771 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 300g - 50 tờ

  Giá thị trường: 70.000 VNĐ
  Giá bán:   65.000 VNĐ

  Giá trên là giá bán lẻ

  - Giá thường: 56.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

  - Giá có thẻ ưu đãi: 54.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

  -7%

  giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 300g - 50 tờ

  70.000 VNĐ 65.000 VNĐ

  2864 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 230g - 50 tờ

  Giá thị trường: 60.000 VNĐ
  Giá bán:   55.000 VNĐ

  Giá trên là giá bán lẻ

  - Giá thường: 53.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

  - Giá có thẻ ưu đãi: 49.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

  -8%

  giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 230g - 50 tờ

  60.000 VNĐ 55.000 VNĐ

  2771 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 210g - 50 tờ

  Giá thị trường: 60.000 VNĐ
  Giá bán:   55.000 VNĐ

  Giá trên là giá bán lẻ

  - Giá thường: 52.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

  - Giá có thẻ ưu đãi: 47.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

  -8%

  giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 210g - 50 tờ

  60.000 VNĐ 55.000 VNĐ

  2726 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 230g - 50 tờ

  Giá thị trường: 65.000 VNĐ
  Giá bán:   60.000 VNĐ

  Giá trên là giá bán lẻ

  - Giá thường: 52.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

  - Giá có thẻ ưu đãi: 50.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

  -7%

  giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 230g - 50 tờ

  65.000 VNĐ 60.000 VNĐ

  3068 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 160g - 100 tờ

  Giá thị trường: 65.000 VNĐ
  Giá bán:   60.000 VNĐ

  Giá trên là giá bán lẻ

  - Giá thường: 52000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

  - Giá có thẻ ưu đãi: 47.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

  -7%

  giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 160g - 100 tờ

  65.000 VNĐ 60.000 VNĐ

  2970 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 115g - 100 tờ

  Giá thị trường: 55.000 VNĐ
  Giá bán:   50.000 VNĐ

  Giá trên là giá bán lẻ

  - Giá thường: 49.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

  - Giá có thẻ ưu đãi: 43.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

  -9%

  giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 115g - 100 tờ

  55.000 VNĐ 50.000 VNĐ

  3110 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 210g - 50 tờ

  Giá thị trường: 65.000 VNĐ
  Giá bán:   60.000 VNĐ

  Giá trên là giá bán lẻ

  - Giá thường: 50.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

  - Giá có thẻ ưu đãi: 48.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

  -7%

  giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 210g - 50 tờ

  65.000 VNĐ 60.000 VNĐ

  2743 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 180g - 50 tờ

  Giá thị trường: 60.000 VNĐ
  Giá bán:   55.000 VNĐ

  Giá trên là giá bán lẻ

  - Giá thường: 49.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

  - Giá có thẻ ưu đãi: 47.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

  -8%

  giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 180g - 50 tờ

  60.000 VNĐ 55.000 VNĐ

  2811 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 135g - 100 tờ

  Giá thị trường: 55.000 VNĐ
  Giá bán:   50.000 VNĐ

  Giá trên là giá bán lẻ

  - Giá thường: 50.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

  - Giá có thẻ ưu đãi: 46.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

  -9%

  giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 135g - 100 tờ

  55.000 VNĐ 50.000 VNĐ

  2868 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in màu hàn quốc a4 100tờ/tập 150g

  Giá thị trường: 150.000 VNĐ
  Giá bán:   120.000 VNĐ

  -20%

  giấy in màu hàn quốc a4 100tờ/tập 150g

  150.000 VNĐ 120.000 VNĐ

  2847 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in màu hàn quốc a3 100tờ/tập 150g

  Giá thị trường: 270.000 VNĐ
  Giá bán:   240.000 VNĐ

  -11%

  giấy in màu hàn quốc a3 100tờ/tập 150g

  270.000 VNĐ 240.000 VNĐ

  2786 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in màu a3 100tờ/tập 150g

  Giá thị trường: 120.000 VNĐ
  Giá bán:   100.000 VNĐ

  -16%

  giấy in màu a3 100tờ/tập 150g

  120.000 VNĐ 100.000 VNĐ

  2888 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in màu a4 100tờ/tập 150g

  Giá thị trường: 70.000 VNĐ
  Giá bán:   50.000 VNĐ

  -28%

  giấy in màu a4 100tờ/tập 150g

  70.000 VNĐ 50.000 VNĐ

  2869 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh cao cấp minolta bóng 1 mặt A6 100tờ/tập 260g

  Giá thị trường: 90.000 VNĐ
  Giá bán:   70.000 VNĐ

  -22%

  giấy in ảnh cao cấp minolta bóng 1 mặt A6 100tờ/tập 260g

  90.000 VNĐ 70.000 VNĐ

  3613 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh lucky bóng mờ 1 mặt 20tờ/ tập 260g

  Giá thị trường: 90.000 VNĐ
  Giá bán:   70.000 VNĐ

  -22%

  giấy in ảnh lucky bóng mờ 1 mặt 20tờ/ tập 260g

  90.000 VNĐ 70.000 VNĐ

  3016 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in chuyển nhiệt cao su A3 25.000đ/tờ

  Giá thị trường: 30.000 VNĐ
  Giá bán:   25.000 VNĐ

  -16%

  giấy in chuyển nhiệt cao su A3 25.000đ/tờ

  30.000 VNĐ 25.000 VNĐ

  2815 Đặt mua sản phẩm

 • giấy in ảnh cao cấp minolta bóng 1 mặt A4 20tờ/tập 260g

  Giá thị trường: 80.000 VNĐ
  Giá bán:   70.000 VNĐ

  -12%

  giấy in ảnh cao cấp minolta bóng 1 mặt A4 20tờ/tập 260g

  80.000 VNĐ 70.000 VNĐ

  4187 Đặt mua sản phẩm

 • Giấy in Card 2 mặt trắng trơn A3 50 tờ/T, 250g/m2

  Giá thị trường: 190.000 VNĐ
  Giá bán:   170.000 VNĐ

  Giấy in Card dầy khổ A3 (420 x 297 mm) Định lượng 250g

  Giấy in trơn rất đẹp. Đóng túi 50 tờ/tập

  Được sử dụng rộng rãi trong in ảnh, danh thiếp, thiệp mời, thực đơn, tờ rơi, thiết kế, ấn phẩm quảng cáo, bìa tài liệu... Giấy in ảnh của chúng tôi đáp ứng tốt tất cả các nhu cầu in hình ảnh màu.  

  -10%

  Giấy in Card 2 mặt trắng trơn A3 50 tờ/T, 250g/m2

  190.000 VNĐ 170.000 VNĐ

  3272 Đặt mua sản phẩm

 • Giấy in Card 2 mặt trắng trơn A4 50 tờ/ tập, 250g/m2 loại rẻ

  Giá thị trường: 80.000 VNĐ
  Giá bán:   55.000 VNĐ

  Giấy in Card dầy định lượng 250g

  Giấy in trơn. Khổ giấy A4. Đóng túi 50 tờ/tập

  Được sử dụng rộng rãi trong in ảnh, danh thiếp, thiệp mời, thực đơn, tờ rơi, thiết kế, ấn phẩm quảng cáo, bìa tài liệu... Giấy in ảnh của chúng tôi đáp ứng tốt tất cả các nhu cầu in hình ảnh màu.

  -31%

  Giấy in Card 2 mặt trắng trơn A4 50 tờ/ tập, 250g/m2 loại rẻ

  80.000 VNĐ 55.000 VNĐ

  3778 Đặt mua sản phẩm

 • Giấy in ảnh KODAK 230g - A4 chịu nước loại thường

  Giá thị trường: 65.000 VNĐ
  Giá bán:   50.000 VNĐ

  Giấy in ảnh loại chịu nước một mặt, giấy chất lượng cao dùng in ảnh thẻ, ảnh hồ sơ, ảnh chứng minh thư.
  Khổ: A4 (297 x 210mm)
  Giấy ảnh đẹp, độ bóng cao
  Dùng cho máy in phun màu.
  Định lượng 230g.
  Đóng bao bì : 30 tờ/tập
  Dùng để in ảnh kỹ thuật số, ảnh gia đình.

  -23%

  Giấy in ảnh KODAK 230g - A4 chịu nước loại thường

  65.000 VNĐ 50.000 VNĐ

  3880 Đặt mua sản phẩm

 • Giấy in thường cao cấp Màng cao su A3 - in bằng mực không phai

  Giá thị trường: 35.000 VNĐ
  Giá bán:   28.000 VNĐ

  Giấy in chuyển nhiệt:

  Loại giấy in chuyển nhiệt lên áo sáng màu như màu trắng, màu cam, màu hồng, ...

  Dùng cho ngành may mặc, thiết kế, tạo mẫu, ép lên áo, phù hiệu, gỗ, gạch men, túi xách ... 

  Khổ giấy A3 (40cm x 60 cm)

  Đơn giá cho 01 tờ. Một tập 100 tờ/ túi

  -20%

  Giấy in thường cao cấp Màng cao su A3 - in bằng mực không phai

  35.000 VNĐ 28.000 VNĐ

  4296 Đặt mua sản phẩm

 • Giấy in ảnh một mặt cao cấp Yongli chịu nước RC A3 - 260g (Mặt bóng)

  Giá thị trường: 210.000 VNĐ
  Giá bán:   170.000 VNĐ

  Mặt giấy phủ thuốc bóng loáng để bắt mực in phun, đảm bảo ảnh màu tươi sáng, không nhòe, gai màu...

  - Đặc biệt không bị nhòe màu khi gặp nước.

  Giấy in ảnh loại chịu nước hai mặt, giấy chất lượng cao dùng in ảnh thẻ, ảnh hồ sơ, ảnh chứng minh thư.

  Khổ: A3 (30 x 42 cm) Giấy ảnh đẹp, độ bóng caoDùng cho máy in phun màu.Định lượng 260g.Đóng bao bì : 20 tờ/tập

  Dùng để in ảnh kỹ thuật số, ảnh gia đình. 

  -19%

  Giấy in ảnh một mặt cao cấp Yongli chịu nước RC A3 - 260g (Mặt bóng)

  210.000 VNĐ 170.000 VNĐ

  4805 Đặt mua sản phẩm

 • Giấy in ảnh 1 mặt bóng chống nước cao cấp RC

  Giá thị trường: 105.000 VNĐ
  Giá bán:   90.000 VNĐ

  Giấy ảnh chống nước RC cao cấp được sản xuất theo công nghệ cao Nhật bản.

  Giấy ảnh đẹp, độ bóng cao, in ảnh đẹp để lâu ngày không bị mốc, ít bay màu mực theo thời gian chuyên dùng cho máy in phun màu.

  Khổ: 13 x 18 cm

  Định lượng 260g.

  Đóng bao bì :  50 tờ/tập

  Dùng để in ảnh kỹ thuật số, ảnh thẻ, ảnh gia đình, in ảnh kinh doanh.

  -14%

  Giấy in ảnh 1 mặt bóng chống nước cao cấp RC

  105.000 VNĐ 90.000 VNĐ

  4546 Đặt mua sản phẩm

Chương trình khuyến mại