Top sản phẩm bán chạy nhất

Giấy in ảnh - giấy ép

 
  • GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CAO CẤP A4 1 TỆP 100 TỜ

    Giá bán:   75.000 VNĐ

    Giấy in chuyển nhiệt cao cấp 

    Tiêu chuẩn thường : 21 x 30

    Tiêu chuẩn vàng : 21 x 32

    GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CAO CẤP A4 1 TỆP 100 TỜ

    75.000 VNĐ

    176 Đặt mua sản phẩm

  • GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CAO CẤP A3 1 TỆP 100 TỜ

    Giá bán:   140.000 VNĐ

    Giấy in chuyển nhiệt cao cấp 

    Tiêu chuẩn thường : 30 x 42

    Tiêu chuẩn vàng : 32 x 46

    GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CAO CẤP A3 1 TỆP 100 TỜ

    140.000 VNĐ

    396 Đặt mua sản phẩm

  • Giấy in thẻ nhựa PVC cao cấp

    Giá thị trường: 480.000 VNĐ
    Giá bán:   450.000 VNĐ

    -6%

    Giấy in thẻ nhựa PVC cao cấp

    480.000 VNĐ 450.000 VNĐ

    550 Đặt mua sản phẩm

  • GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CAO SU A4 15.000Đ/TỜ

    Giá thị trường: 17.000 VNĐ
    Giá bán:   15.000 VNĐ

    -11%

    GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT CAO SU A4 15.000Đ/TỜ

    17.000 VNĐ 15.000 VNĐ

    687 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh Nhật bản cao cấp Khổ 13x18cm 230g 50 sheets

    Giá thị trường: 70.000 VNĐ
    Giá bán:   65.000 VNĐ

    Mua 20 tập Tặng ngay 01 tập 13x18

    Mua 50 tập Tặng ngay 05 tập 13x18

    -7%

    giấy in ảnh Nhật bản cao cấp Khổ 13x18cm 230g 50 sheets

    70.000 VNĐ 65.000 VNĐ

    933 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh Nhật bản cao cấp A4 230g 20 sheets

    Giá thị trường: 70.000 VNĐ
    Giá bán:   65.000 VNĐ

    Mua 20 tập Tặng ngay 01 tập A4

    Mua 50 tập Tặng ngay 05 tập A4

    -7%

    giấy in ảnh Nhật bản cao cấp A4 230g 20 sheets

    70.000 VNĐ 65.000 VNĐ

    877 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 160g - 50 tờ

    Giá thị trường: 55.000 VNĐ
    Giá bán:   50.000 VNĐ

    Giá trên là giá bán lẻ

    - Giá thường: 48.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

    - Giá có thẻ ưu đãi: 44.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

    -9%

    giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 160g - 50 tờ

    55.000 VNĐ 50.000 VNĐ

    951 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 260g - 50 tờ

    Giá thị trường: 65.000 VNĐ
    Giá bán:   60.000 VNĐ

    Giá trên là giá bán lẻ

    - Giá thường: 54.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

    - Giá có thẻ ưu đãi: 51.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

    -7%

    giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 260g - 50 tờ

    65.000 VNĐ 60.000 VNĐ

    965 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 140g - 50 tờ

    Giá thị trường: 55.000 VNĐ
    Giá bán:   50.000 VNĐ

    -9%

    giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 140g - 50 tờ

    55.000 VNĐ 50.000 VNĐ

    904 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 300g - 50 tờ

    Giá thị trường: 70.000 VNĐ
    Giá bán:   65.000 VNĐ

    Giá trên là giá bán lẻ

    - Giá thường: 56.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

    - Giá có thẻ ưu đãi: 54.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

    -7%

    giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 300g - 50 tờ

    70.000 VNĐ 65.000 VNĐ

    999 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 230g - 50 tờ

    Giá thị trường: 60.000 VNĐ
    Giá bán:   55.000 VNĐ

    Giá trên là giá bán lẻ

    - Giá thường: 53.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

    - Giá có thẻ ưu đãi: 49.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

    -8%

    giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 230g - 50 tờ

    60.000 VNĐ 55.000 VNĐ

    911 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 210g - 50 tờ

    Giá thị trường: 60.000 VNĐ
    Giá bán:   55.000 VNĐ

    Giá trên là giá bán lẻ

    - Giá thường: 52.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

    - Giá có thẻ ưu đãi: 47.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

    -8%

    giấy in ảnh thường bóng 2 mặt 210g - 50 tờ

    60.000 VNĐ 55.000 VNĐ

    831 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 230g - 50 tờ

    Giá thị trường: 65.000 VNĐ
    Giá bán:   60.000 VNĐ

    Giá trên là giá bán lẻ

    - Giá thường: 52.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

    - Giá có thẻ ưu đãi: 50.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

    -7%

    giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 230g - 50 tờ

    65.000 VNĐ 60.000 VNĐ

    1080 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 160g - 100 tờ

    Giá thị trường: 65.000 VNĐ
    Giá bán:   60.000 VNĐ

    Giá trên là giá bán lẻ

    - Giá thường: 52000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

    - Giá có thẻ ưu đãi: 47.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

    -7%

    giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 160g - 100 tờ

    65.000 VNĐ 60.000 VNĐ

    987 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 115g - 100 tờ

    Giá thị trường: 55.000 VNĐ
    Giá bán:   50.000 VNĐ

    Giá trên là giá bán lẻ

    - Giá thường: 49.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

    - Giá có thẻ ưu đãi: 43.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

    -9%

    giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 115g - 100 tờ

    55.000 VNĐ 50.000 VNĐ

    1056 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 210g - 50 tờ

    Giá thị trường: 65.000 VNĐ
    Giá bán:   60.000 VNĐ

    Giá trên là giá bán lẻ

    - Giá thường: 50.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

    - Giá có thẻ ưu đãi: 48.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

    -7%

    giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 210g - 50 tờ

    65.000 VNĐ 60.000 VNĐ

    911 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 180g - 50 tờ

    Giá thị trường: 60.000 VNĐ
    Giá bán:   55.000 VNĐ

    Giá trên là giá bán lẻ

    - Giá thường: 49.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

    - Giá có thẻ ưu đãi: 47.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

    -8%

    giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 180g - 50 tờ

    60.000 VNĐ 55.000 VNĐ

    940 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 135g - 100 tờ

    Giá thị trường: 55.000 VNĐ
    Giá bán:   50.000 VNĐ

    Giá trên là giá bán lẻ

    - Giá thường: 50.000/tập  với số lượng 01 thùng trở lên

    - Giá có thẻ ưu đãi: 46.000đ/ tập với số lượng 01 thùng trở lên

    -9%

    giấy in ảnh thường bóng 1 mặt 135g - 100 tờ

    55.000 VNĐ 50.000 VNĐ

    929 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in màu hàn quốc a4 100tờ/tập 150g

    Giá thị trường: 150.000 VNĐ
    Giá bán:   120.000 VNĐ

    -20%

    giấy in màu hàn quốc a4 100tờ/tập 150g

    150.000 VNĐ 120.000 VNĐ

    936 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in màu hàn quốc a3 100tờ/tập 150g

    Giá thị trường: 270.000 VNĐ
    Giá bán:   240.000 VNĐ

    -11%

    giấy in màu hàn quốc a3 100tờ/tập 150g

    270.000 VNĐ 240.000 VNĐ

    928 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in màu a3 100tờ/tập 150g

    Giá thị trường: 120.000 VNĐ
    Giá bán:   100.000 VNĐ

    -16%

    giấy in màu a3 100tờ/tập 150g

    120.000 VNĐ 100.000 VNĐ

    949 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in màu a4 100tờ/tập 150g

    Giá thị trường: 70.000 VNĐ
    Giá bán:   50.000 VNĐ

    -28%

    giấy in màu a4 100tờ/tập 150g

    70.000 VNĐ 50.000 VNĐ

    993 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh cao cấp minolta bóng 1 mặt A6 100tờ/tập 260g

    Giá thị trường: 90.000 VNĐ
    Giá bán:   70.000 VNĐ

    -22%

    giấy in ảnh cao cấp minolta bóng 1 mặt A6 100tờ/tập 260g

    90.000 VNĐ 70.000 VNĐ

    1173 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh lucky bóng mờ 1 mặt 20tờ/ tập 260g

    Giá thị trường: 90.000 VNĐ
    Giá bán:   70.000 VNĐ

    -22%

    giấy in ảnh lucky bóng mờ 1 mặt 20tờ/ tập 260g

    90.000 VNĐ 70.000 VNĐ

    1015 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in chuyển nhiệt cao su A3 25.000đ/tờ

    Giá thị trường: 30.000 VNĐ
    Giá bán:   25.000 VNĐ

    -16%

    giấy in chuyển nhiệt cao su A3 25.000đ/tờ

    30.000 VNĐ 25.000 VNĐ

    990 Đặt mua sản phẩm

  • giấy in ảnh cao cấp minolta bóng 1 mặt A4 20tờ/tập 260g

    Giá thị trường: 80.000 VNĐ
    Giá bán:   70.000 VNĐ

    -12%

    giấy in ảnh cao cấp minolta bóng 1 mặt A4 20tờ/tập 260g

    80.000 VNĐ 70.000 VNĐ

    1604 Đặt mua sản phẩm

  • Giấy in Card 2 mặt trắng trơn A3 50 tờ/T, 250g/m2

    Giá thị trường: 190.000 VNĐ
    Giá bán:   170.000 VNĐ

    Giấy in Card dầy khổ A3 (420 x 297 mm) Định lượng 250g

    Giấy in trơn rất đẹp. Đóng túi 50 tờ/tập

    Được sử dụng rộng rãi trong in ảnh, danh thiếp, thiệp mời, thực đơn, tờ rơi, thiết kế, ấn phẩm quảng cáo, bìa tài liệu... Giấy in ảnh của chúng tôi đáp ứng tốt tất cả các nhu cầu in hình ảnh màu.  

    -10%

    Giấy in Card 2 mặt trắng trơn A3 50 tờ/T, 250g/m2

    190.000 VNĐ 170.000 VNĐ

    1285 Đặt mua sản phẩm

  • Giấy in Card 2 mặt trắng trơn A4 50 tờ/ tập, 250g/m2 loại rẻ

    Giá thị trường: 80.000 VNĐ
    Giá bán:   55.000 VNĐ

    Giấy in Card dầy định lượng 250g

    Giấy in trơn. Khổ giấy A4. Đóng túi 50 tờ/tập

    Được sử dụng rộng rãi trong in ảnh, danh thiếp, thiệp mời, thực đơn, tờ rơi, thiết kế, ấn phẩm quảng cáo, bìa tài liệu... Giấy in ảnh của chúng tôi đáp ứng tốt tất cả các nhu cầu in hình ảnh màu.

    -31%

    Giấy in Card 2 mặt trắng trơn A4 50 tờ/ tập, 250g/m2 loại rẻ

    80.000 VNĐ 55.000 VNĐ

    1532 Đặt mua sản phẩm

  • Giấy in ảnh KODAK 230g - A4 chịu nước loại thường

    Giá thị trường: 65.000 VNĐ
    Giá bán:   50.000 VNĐ

    Giấy in ảnh loại chịu nước một mặt, giấy chất lượng cao dùng in ảnh thẻ, ảnh hồ sơ, ảnh chứng minh thư.
    Khổ: A4 (297 x 210mm)
    Giấy ảnh đẹp, độ bóng cao
    Dùng cho máy in phun màu.
    Định lượng 230g.
    Đóng bao bì : 30 tờ/tập
    Dùng để in ảnh kỹ thuật số, ảnh gia đình.

    -23%

    Giấy in ảnh KODAK 230g - A4 chịu nước loại thường

    65.000 VNĐ 50.000 VNĐ

    1681 Đặt mua sản phẩm

  • Giấy in thường cao cấp Màng cao su A3 - in bằng mực không phai

    Giá thị trường: 35.000 VNĐ
    Giá bán:   28.000 VNĐ

    Giấy in chuyển nhiệt:

    Loại giấy in chuyển nhiệt lên áo sáng màu như màu trắng, màu cam, màu hồng, ...

    Dùng cho ngành may mặc, thiết kế, tạo mẫu, ép lên áo, phù hiệu, gỗ, gạch men, túi xách ... 

    Khổ giấy A3 (40cm x 60 cm)

    Đơn giá cho 01 tờ. Một tập 100 tờ/ túi

    -20%

    Giấy in thường cao cấp Màng cao su A3 - in bằng mực không phai

    35.000 VNĐ 28.000 VNĐ

    2043 Đặt mua sản phẩm

  • Giấy in ảnh một mặt cao cấp Yongli chịu nước RC A3 - 260g (Mặt bóng)

    Giá thị trường: 210.000 VNĐ
    Giá bán:   170.000 VNĐ

    Mặt giấy phủ thuốc bóng loáng để bắt mực in phun, đảm bảo ảnh màu tươi sáng, không nhòe, gai màu...

    - Đặc biệt không bị nhòe màu khi gặp nước.

    Giấy in ảnh loại chịu nước hai mặt, giấy chất lượng cao dùng in ảnh thẻ, ảnh hồ sơ, ảnh chứng minh thư.

    Khổ: A3 (30 x 42 cm) Giấy ảnh đẹp, độ bóng caoDùng cho máy in phun màu.Định lượng 260g.Đóng bao bì : 20 tờ/tập

    Dùng để in ảnh kỹ thuật số, ảnh gia đình. 

    -19%

    Giấy in ảnh một mặt cao cấp Yongli chịu nước RC A3 - 260g (Mặt bóng)

    210.000 VNĐ 170.000 VNĐ

    2024 Đặt mua sản phẩm

  • Giấy in ảnh 1 mặt bóng chống nước cao cấp RC

    Giá thị trường: 105.000 VNĐ
    Giá bán:   90.000 VNĐ

    Giấy ảnh chống nước RC cao cấp được sản xuất theo công nghệ cao Nhật bản.

    Giấy ảnh đẹp, độ bóng cao, in ảnh đẹp để lâu ngày không bị mốc, ít bay màu mực theo thời gian chuyên dùng cho máy in phun màu.

    Khổ: 13 x 18 cm

    Định lượng 260g.

    Đóng bao bì :  50 tờ/tập

    Dùng để in ảnh kỹ thuật số, ảnh thẻ, ảnh gia đình, in ảnh kinh doanh.

    -14%

    Giấy in ảnh 1 mặt bóng chống nước cao cấp RC

    105.000 VNĐ 90.000 VNĐ

    1700 Đặt mua sản phẩm

Chương trình khuyến mại